Sportvereniging

Het woord sportvereniging valt vaak, dat was je ongetwijfeld opgevallen. Hieronder lees je hoe de rol van de sportvereniging eruit ziet in samenwerking met Stoot.

Sport, Work, Participate

Jouw sportvereniging, jouw passie

Misschien lees je dit als trainer of voorzitter en is sport onlosmakelijk verbonden met een sociaal betrokken vrijetijdsinvulling. Sociale contacten, plezier of lichamelijke gezondheid; er past nogal wat in het rijtje van verdiensten om aansluiting te zoeken bij een sportvereniging.

Toch zijn er (jong) volwassenen die een hoge drempel ervaren in het aansluiting vinden bij een vereniging. Sociopsychische uitdagingen of (tijdelijk) verminderde financiële zekerheden zijn hier voorbeelden van. Zonde! Want juist deze doelgroepen kunnen van grote meerwaarde zijn voor de sportvereniging.

Alles wat aandacht krijgt groeit

STOOT gelooft dat met een stukje extra aandacht bovengenoemde doelgroepen de sportvereniging kunnen verrijken en andersom. Meer enthousiaste sporters en vrijwilligers die een steentje kunnen bijdragen op de club. Dat laatste is vooral erg belangrijk, onze projecten zijn bedoeld voor (jong)volwassenen die vanuit passie voor sport aansluiting zoeken bij een club.

Maatschappelijk Sport Professional

Wij zijn van mening dat er zwaar wordt geleund op de inzetbaarheid van sportverenigingen vandaag de dag. Met teruglopende vrijwilligersaantallen wordt er meer verwacht van het bestaande kader.

Daarom ontwikkelen wij nieuwe formules waar sportverenigingen juist profiteren van maatschappelijke participatie. Dit doen wij d.m.v. een Maatschappelijk Sport Professional. Iemand die de taal van de vereniging spreekt en als informele welzijnsondernemer volwassenen in een kwetsbare situatie begeleidt op de club.

De MSP houdt zich bezig met thema’s zoals hiernaast weergegeven.

Verbetering van leefbaarheid & accommodatie 65%
Aanvullen van vrijwilligerstaken door arbeidsmatige dagbesteding100%
Directe hulp bij sociale vraagstukken 85%
Coachen & begeleiden van communicatiestijlen trainers "on the job"70%
Verdiensten door maatschappelijke inzetbaarheid90%
Coachen en begeleiden van kwetsbare sporters90%

Testimonial

Stoot bouwt bruggen tussen jongvolwassenen en sport aanbieders. Wij ervaren de samenwerking met hen en de inzet van jongvolwassenen voor Sportief 90 als een waardevolle toevoeging!

Merel Bus
Eigenaar Sportief 90

Wat voor invloed heeft beweging op lichaam en hersenen?

Hieronder een link naar een animatie van TED waarin wordt uitgelegd hoe we profiteren van sport en bewegen!

Samenwerken met STOOT?