Eind 2017 is gestart met een nieuwe samenwerking: StreetFit. STOOT, Stichting van de Straat en de gemeente Groningen hebben de schouders gezet onder dit unieke voetbalprogramma waar zowel sportverenigingen, bedrijven als kwetsbare inwoners een toekomstig podium krijgen om samen te schitteren op het veld.

Het eerste toernooi vond plaats bij SC Stadspark in Groningen en het 2e toernooi deed SPW Stadskanaal aan. Een dag vol gezelligheid, muziek, strijd & gezond eten. Via onderstaande links zijn fotoverslagen te vinden van de toernooidagen. Er volgen nog drie, waarvan de laatste plaatsvindt op de Grote Markt in Groningen. Dit moet een waar spektakel worden, ook bedrijven en sportverenigingen zijn van harte welkom zich in te schrijven als team.

Zie www.streetfitsoccer.nl of volg ons via Facebook.