INNOVATIESTEUN DOOR SNN & EU

Per 2021 zijn wij gestart met een innovatietraject gericht op meer toekomstbestendig ondernemen in de zorg. Het Samenwerkingsverband Noord Nederland en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling stellen een financiële impuls beschikbaar voor dit innovatieprogramma.

Sinds 2019 zien wij een toenemende interesse in onze manier van zorg verlenen: het vergroten van zelfregie en positieve gezondheid bij jongvolwassen Groningers met een hulpvraag. Een mooie ontwikkeling! Ook een ontwikkeling waarbij wij kritischer willen kijken naar hoe we doen wat we doen en hoe we dit doorlopend kunnen verbeteren en vernieuwen.

Onze dienstverlening gaat gepaard met substantiële administratieve en rapportage verplichtingen aan verschillende instanties. Een toenemend aantal cliënten en verdere digitalisering van de zorgwereld maakt dat wij onze interne organisatie hebben vernieuwd m.b.t. processen en digitalisering/automatisering. Het behalen van ons ISO9001 zorgcertificaat en de inrichting van een digitaal cliëntvolgsysteem is sinds 2022 een feit en het resultaat van bovenstaand innovatieprogramma. Wij zijn er blij mee!